fundusze_europejskie

Celem głównym projektu jest powrót i utrzymanie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 22 (20 kobiet/2 mężczyzn) osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 4 kobiet pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo, w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku w Zgierzu. Cel główny zostanie osiągnięty od 01.11.2019 do 31.08.2022

 

Rezultaty projektu:

-powrót 18 osób na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu,

-znalezienie lub poszukiwanie pracy przez 4 kobiety po opuszczeniu programu,

-utworzenie 22 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

-zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobka, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

 

Główne zadania projektowe to:

– Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (01.11.2019 – 31.08.2020),

– Organizacja placu zabaw (01.11.2019 – 31.08.2020),

– Zakup doposażenia żłobka (01.11.2019 – 31.08.2020),

– Bieżące funkcjonowanie żłobka (01.09.2020 – 31.08.2022).

 

Całkowita wartość Projektu: 779 578, 75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 709 174, 75 PLN

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

Jeżeli jesteś rodzicem opiekującym się dzieckiem do lat 3, chcesz bezpiecznej opieki swojej pociechy, potrzebujesz wsparcia w powrocie do pracy sprawdź czy się kwalifikujesz do projektu.

Poszukujemy rodziców:

* którzy są BEZROBOTNI lub BIERNI ZAWODOWO (w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym). Dla tych osób przygotowaliśmy bezpłatne czesne i wyżywienie w żłobku dla dziecka.

* którzy PRACUJĄ lub prowadzą WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, w tym pozostających na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim. Rodzice jedynie będą zobowiązani do odpłatności 115,00 zł miesięcznie za czesne.

* którzy uczą się/pracują lub zamieszkują na terenie powiatu Zgierz.

Zapewniamy Dziecku:

– doświadczoną i pełną entuzjazmu kadrę sprawującą opiekę

– opiekę od 01.02.2020r. do 31.01.2022r.

– indywidualne podejście do dziecka

– dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz ogrodzony teren z pięknym placem zabaw

– wyżywienie – 3 posiłki dziennie w postaci śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku

– bezpieczeństwo w czasie pobytu w Placówce

– zajęcia edukacyjno-dydaktyczne, w tym rytmikę, muzykoterapię oraz teatrzyki.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PLIK do pobrania)

 

Z miejsc żłobkowych finansowanych w ramach projektu może skorzystać tylko dziecko rodzica/opiekuna prawnego, który deklaruje chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka do lat 3.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

formularz zgłoszenia
oświadczenie – akt urodzenia dziecka
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oświadczenie o wielodzietności rodziny
oświadczenie o ochronie danych osobowych
regulamin rekrutacji i uczestnictwa
umowa osoba bezrobotna bierna zawodowo
umowa osoba pracująca
statut żłobka Guziczek
regulamin guzik na strone

Projekt „Powrót do pracy ze żłobkiem „GUZICZEK””
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020