Celem głównym projektu „ŻłobkoweLOVE – radosne chwile w Żłobku „Guziczek”” jest powrót i utrzymanie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 24 osób (20 kobiet /4 mężczyzn) sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 4 kobiet pozostających bez pracy: bezrobotne i bierne zawodowo oraz 20 osób pracujących (16 kobiet/4 mężczyzn), w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku w Zgierzu. Cel główny zostanie osiągnięty od 1-06-2022r. do 30-06-2023e.

 

Rezultaty projektu:

-powrót 20 osób na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu,

-znalezienie lub poszukiwanie pracy przez 4 kobiety po opuszczeniu programu,

-utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu

-zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobka, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

 

Główne zadania projektowe to:

– bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki (10.2022 – 06.2023),

 

Całkowita wartość Projektu: 556 554,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 473 034,00 PLN

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

Jeżeli jesteś rodzicem opiekującym się dzieckiem do lat 3, chcesz bezpiecznej opieki swojej pociechy, potrzebujesz wsparcia w powrocie do pracy sprawdź czy się kwalifikujesz do projektu.

Poszukujemy rodziców:

* którzy są BEZROBOTNI lub BIERNI ZAWODOWO (w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym). Dla tych osób przygotowaliśmy bezpłatne czesne i wyżywienie w żłobku.

* którzy PRACUJĄ lub prowadzą WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, w tym pozostających na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim. Rodzice jedynie będą zobowiązani do odpłatności 348,00 zł miesięcznie.

* którzy uczą się/pracują lub zamieszkują na terenie powiatu Zgierz.

Zapewniamy Dziecku:

– doświadczoną i pełną entuzjazmu kadrę sprawującą opiekę

– opiekę od 10.2022r. do 06.2023r.

– indywidualne podejście do dziecka

– dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz ogrodzony teren z pięknym placem zabaw

– wyżywienie – 3 posiłki dziennie w postaci śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku

– bezpieczeństwo w czasie pobytu w Placówce

– zajęcia edukacyjne.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PLIK do pobrania)

 

Z miejsc żłobkowych finansowanych w ramach projektu może skorzystać tylko dziecko rodzica/opiekuna prawnego, który deklaruje chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka do lat 3.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: