fundusze_europejskie

Celem głównym projektu jest powrót i utrzymanie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 22 (20 kobiet/2 mężczyzn) osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 4 kobiet pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo, w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku w Zgierzu. Cel główny zostanie osiągnięty od 01.11.2019 do 31.01.2022.

 

Rezultaty projektu:

-powrót 18 osób na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu,

-znalezienie lub poszukiwanie pracy przez 4 kobiety po opuszczeniu programu,

-utworzenie 22 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

-zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobka, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.

 

Główne zadania projektowe to:

– Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (01.11.2019 – 31.01.2020),

– Organizacja placu zabaw (01.11.2019 – 31.01.2020),

– Zakup doposażenia żłobka (01.11.2019 – 31.01.2020),

– Bieżące funkcjonowanie żłobka (01.02.2020 – 31.01.2022).

 

Całkowita wartość Projektu: 779 578, 75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 709 174, 75 PLN

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

Jeżeli jesteś rodzicem opiekującym się dzieckiem do lat 3, chcesz bezpiecznej opieki swojej pociechy, potrzebujesz wsparcia w powrocie do pracy sprawdź czy się kwalifikujesz do projektu.

Poszukujemy rodziców:

* którzy są BEZROBOTNI lub BIERNI ZAWODOWO (w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym). Dla tych osób przygotowaliśmy bezpłatne czesne i wyżywienie w żłobku dla dziecka.

* którzy PRACUJĄ lub prowadzą WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, w tym pozostających na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub rodzicielskim. Rodzice jedynie będą zobowiązani do odpłatności 115,00 zł miesięcznie za czesne.

* którzy uczą się/pracują lub zamieszkują na terenie powiatu Zgierz.

Zapewniamy Dziecku:

– doświadczoną i pełną entuzjazmu kadrę sprawującą opiekę

– opiekę od 01.02.2020r. do 31.01.2022r.

– indywidualne podejście do dziecka

– dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz ogrodzony teren z pięknym placem zabaw

– wyżywienie – 3 posiłki dziennie w postaci śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku

– bezpieczeństwo w czasie pobytu w Placówce

– zajęcia edukacyjno-dydaktyczne, w tym rytmikę, muzykoterapię oraz teatrzyki.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PLIK do pobrania)

 

Z miejsc żłobkowych finansowanych w ramach projektu może skorzystać tylko dziecko rodzica/opiekuna prawnego, który deklaruje chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dziecka do lat 3.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

formularz zgłoszenia
oświadczenie – akt urodzenia dziecka
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oświadczenie o wielodzietności rodziny
oświadczenie o ochronie danych osobowych
regulamin rekrutacji i uczestnictwa
umowa osoba bezrobotna bierna zawodowo
umowa osoba pracująca

Projekt „Powrót do pracy ze żłobkiem „GUZICZEK””
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020