Innowacyjne metody

Realizujemy wiele innowacyjnych metod nauczania są nimi m.in.

 • nauka szybkiego czytania metodą krakowską ( polega na poznaniu najpierw sylab, a nie poszczególnych liter, krakowska metoda czytania zwana też sylabową jest elementem terapii neurobiologicznej, która stymuluje wszystkie funkcje poznawcze u dziecka).
 • nauczanie crossover ( łączy doświadczenie uczenia się zarówno w klasie, jak i na zewnątrz)
 • nauka oparta na dociekaniu
 • język angielski i hiszpański
 • rytmika ( pozwala wykształcić u dzieci koordynację ruchową poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi )
 • sensoplastyka
 • gry dydaktyczne
 • nauka z użyciem dramy (polega na rozwiązywaniu trudności poprzez działanie w roli)
 • nauka przez doświadczenia i eksperymenty
 • LEGO robotyka
 • przedstawienia ze zwierzętami ( małe zoo) warsztaty tematyczne
 • teatrzyki
 • wycieczki i wiele innych.