Misja

MISJA PRZEDSZKOLA GUZICZEK
MÓW DZIECKU, ŻE JEST DOBRE, ŻE MOŻE, ŻE POTRAFI

Każde dziecko jest wyjątkowe. Każde potrzebuje czuć się bezpieczne, kochane i wpierane. W Prywatnym Przedszkolu Guziczek stworzyliśmy idealne warunki do rozwoju poznawczego, intelektualnego i emocjonalnego dzieci. Codziennie starannie dobrana kadra pedagogiczna przy współpracy z rodzicami dba o to, aby przedszkolaki nabywały nowych umiejętności, rozwijały swoje zdolności, uczyły się i nabierały pewności siebie. Zabawa jest najlepszą formą przekazywania wiedzy o otaczającym świecie. Dbamy o jak najlepsze przygotowanie dziecka do szkoły podstawowej.

BEZPIECZEŃSTWO. To jeden z pierwszych elementów, który musi zostać spełniony, aby dziecko rozwijało się prawidłowo, chciało brać udział w zajęciach grupowych, nie bało się próbować rzeczy nowych i przybierało twórczą postawę wobec świata. Tylko w bezpiecznym środowisku dla uczenia się dzieci podejmują wyzwania edukacyjne. Im bezpieczniej będą się czuły, tym lepiej będą rozwijać się emocjonalnie, psychologicznie i intelektualnie.

RELACJE Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM. Pierwsze lata życia dziecko są niezwykle istotne dla jego rozwoju społecznego. Właśnie w przedszkolu dziecko uczy się nawiązywać i zaczyna budować pierwsze więzi – zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. To one staną się fundamentem dla relacji z innymi ludźmi w przyszłości – nawiązywanymi w szkole, na studiach, w dorosłym życiu. Wiemy, jak istotna w tym procesie jest wrażliwość naszych nauczycieli na emocje i zachowanie dziecka. Dbamy o to, by dzieci uczyły się szacunku i współpracy w atmosferze życzliwości i wsparcia.

WSPARCIE. Jest równie ważne jak bezpieczeństwo. Dziecko bardzo często przegląda się w oczach innych. Porównuje się z innymi. Mądry i dobry nauczyciel wskaże dziecku jego mocne strony, doceni jego starania, będzie wspierać jego ciekawość, aktywność, samodzielność. Ale nie będzie wyręczać. W odpowiednim momencie powie: „Spróbuj”, „wiem, że potrafisz”, „jestem przekonana/y, że Ci się uda”.

WYCHOWANIE. Dziecko uczy się przez naśladowanie. Dlatego tak ważne jest, by otaczały go osoby, które dadzą mu dobry przykład, będą drogowskazem, pomogą zbudować system wartości i odróżnić dobro do zła. Dbamy o to, by dzieci nabywały umiejętności właściwego zachowania w różnych sytuacjach – podczas spożywania posiłków, witania, się, żegnania, zwracania do osób starszych, przepraszania i dziękowania.

SAMODZIELNOŚĆ. Jeśli pozbawimy dziecko możliwości samodzielnego rozwoju, to w życiu dorosłym może ono mieć obniżone poczucie wartości i nie chcieć podejmować wyzwań. W Guziczku wspieramy samodzielność dzieci. Wiemy, że przedszkolaki, gdy ich nie wyręczamy, chętniej i szybciej starają się samodzielnie wykonywać codzienne czynności (jak np. zakładanie butów, ubieranie, rozbierania, mycie zębów, rączek itp.), naturalnym dla nich staje się podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów, porozumiewanie czy współdziałanie w grupie, np. we wspólnej zabawie. Dzieci chętniej decydują się na samodzielność i szybciej podejmują wyzwania, gdy na tę samodzielność im pozwalamy. W przedszkolu wspieramy, ale nie wyręczamy przedszkolaków. Jesteśmy dumni z ich samodzielności!

ZAANGAŻOWANIE. Zazdrościmy dzieciom intuicji. Tak! One szybko wyczuwają, czy ich nauczyciel jest pasjonatem. Doceniają jego zaangażowanie i chętniej dają się porwać edukacyjnej przygodzie. W przedszkolu Guziczek Twoje dziecko będą wspierać inni poszukiwacze przygód, z którymi doświadczy niezapomnianych chwil. Wiemy, że w grupie dzieci czują się lepiej i rozwijają szybciej! Jesteśmy przekonani, że do przedszkola przychodzą chętnie wtedy, gdy wiedzą, że czeka je dzień pełen rozwijających i angażujących zabaw. Dbamy o nie codziennie! To dzięki wspólnej, edukacyjnej zabawie Guziczki poznają smak przyjaźni i radości.

BOGATA OFERTA EDUKACYJNA. Szeroki wachlarz zajęć, różnorodność wykorzystywanych metod nauczania przez nauczycieli i narzędzi w naszym przedszkolu to nie przypadek. Pozwalają one dłużej skupić się dziecku, więcej nauczyć poprzez zabawę, efektywniej wykorzystać czas spędzony w przedszkolu.

BOGATA OFERTA PROZDROWOTNA. Sport kształtuje charakter, uczy współzawodnictwa, wytrwałości i sprawiedliwości. Ma jednocześnie zbawienny wpływ na harmonijny rozwój fizyczny i koordynację ruchową dziecka. Dlatego dbamy o to, by przedszkolaki w zajęciach sportowych uczestniczyły codziennie.

o