Rozkład zajęć

 • 7.00-8.30 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
 • 8.30-9.00 Śniadanie
 • 9.00-9.15 Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurnych – wdrażanie do samodzielności.
 • 9.30 -10.30 Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 • 10.30 -12.00 Zajęcia dodatkowe.
 • 12.00-12.30 Obiad.
 • 12.40 – 13.00 Relaks. Słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.
 • 13.00-14.00 Praca indywidualna dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci, zabawy ogólnorozwojowe.
 • 14.00-14.20 Podwieczorek.
 • 114.20-15.00 Zabawy inspirowane przez nauczyciela z elementami zajęć multimedialnych, logorytmika, zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne.
 • 15.00-17.00 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne.